Registru suplimentar de informații cu privire la venitul personal


Prin aceasta informare te ajutam sa intelegi cum colectam noi datele tale personale, ce categorii de informatii prelucram, de ce le prelucram, cum le folosim, cum le pastram si cui le transmitem si de ce, precum si drepturile de care beneficiezi si cum le poti exercita. Formular exercitare drepturi persoana vizata Ce sunt datele personale?

registru suplimentar de informații cu privire la venitul personal înregistrare pe o opțiune binară

Datele personale reprezinta orice informatii care se refera la o persoana identificata sau care poate fi identificata, direct sau indirect, prin referire la un element de identificare nume, numar de identidicare, date de localizare, identificator online etc. O persoana poate fi identificata in cazul in care se pot obtine informatii suplimentare fara eforturi excesive, care permit identificarea sa.

registru suplimentar de informații cu privire la venitul personal se ocupă de centre cu pârghie 1000

Cui apartin datele personale pe care le procesam? Aceste categorii de persoane pot include debitori, coplatitori, garanti, garanti ipotecari, cumparatori potentiali si finali ai garantiilor detinute sau gestionate de B2KPM, adjudecatari, furnizori externi si salariati.

Cu titlu de exceptie, B2KPM poate prelucra si informatii referitoare la persoane, ale caror date personale sunt furnizate de persoanele cu care este intr-o relatie contractuala, iar in acest caz, demersurile de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentei notificari referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie realizate de catre persoana care a furnizat aceste informatii.

Cum colectam datele tale personale?

5 Myths about GDPR

Prin surse externe intelegem: institutii si autoritati publice, registre si baze de date electronice publice, informatii disponibile in social media, pe internet sau la terti abilitati, cum ar fi, dar fara a ne limita la: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Oficiul National al Registrului Comertului, portalul instantelor de judecata din Romania administrat de Ministerul Justitiei, Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, terti abilitati in vederea detinerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

Parteneri contractuali ai B2KPM catre care ai furnizat datele registru suplimentar de informații cu privire la venitul personal in vederea incheierii unui contract cu noi sau in vederea achizitionarii bunurilor ce se constituie ca garantii la creantele gestionate de noi spre exemplu agentii imobiliare sau diverse site-uri de promovare a imobilelor cu care sunt garantate creantele noastre sau ale partenerilor nostril contractuali.

Atunci cand accesezi pagina de internet a B2KPM, sunt create in mod automat inregistrari ale vizitei tale.

Se clarifică regimul fiscal al câștigurilor din tranzacțiile cu criptomonede. Începând cu 1 apriliese vor aplica noi reguli pentru cheltuielile cu sponsorizarea și pentru susținerea de către persoane fizice a entităților nonprofit. Importante prevederi vizează procedura fiscală. Contribuabilii vor fi clasificați în 3 clase principale de risc. Organul fiscal central poate să înregistreze din oficiu contribuabilii în sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Aceste inregistrari includ, de obicei, adresa IP, numarul de registru suplimentar de informații cu privire la venitul personal, pagina de internet de la care te-ai conectat si alte date.

Datele tale personale pe care le prelucram pot include: Date de identificare cum ar fi: numele, data nasterii, nationalitatea, codul numeric personal CNPdatele mentionate in actele de identitate, locul nasterii, domiciliul, adresa de domiciliu sau de resedinta.

Date de contact cum ar fi: adresa de corespondenta; numarul de telefon, adresa de email.

Oficiul National al Registrului Comertului

Orice alte informatii care deriva din prelucrarea datelor personale, efectuata de B2KPM, cum ar fi spre exemplu: segmentarea portfoliului gestionat; identificatorul unic alocat la nivelul B2KPM pentru fiecare debitor in parte. De ce in ce scopuri prelucram datele tale personale? B2KPM prelucreaza datele tale doar in masura in care aceste date vizeaza activitatea de recuperare a creantelor gestionate de societate si in legatura cu constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a drepturilor B2KPM sau ale creditorilor pe care ii reprezentam.

In acest context, scopurile in care prelucram datele tale includ in principal recuperarea si colectarea creantelor, inclusiv: Analizarea si evaluarea situatiei tale financiare si a surselor de venit astfel incat, sa putem identifica cele mai bune conditii de rambursare a debitului, care sa corespunda situatiei tale individuale; Realizarea comunicarii cu tine si identificarea corecta a persoanelor vizate; Realizarea procedurilor legale si judiciare necesare pentru recuperarea crentelor ex.

registru suplimentar de informații cu privire la venitul personal câștigați bani ca venituri suplimentare

Analiza statistica pentru evaluarea activitatii si a portofoliilor de creante gestionate si pentru identificarea unor solutii de imbunatatire a metodologiilor de colectare si recuperare a creantelor; Pentru a raspunde solicitarilor autoritatilor publice sau pentru a indeplini cerintele legale aplicabile B2KPM.

Pentru orice alte scopuri pentru care ne-ai autorizat ex. Care este temeiul in baza caruia prelucram datele tale personale?

Formulare fiscale

Indeplinirea obligatiilor legale care revin B2KPM sau pentru motive de interes public ex. Consimtamantul tau, in anumite situatii in care acesta ne-a fost acordat.

Articolul Scopul procedurii de examinare a cazului de încălcare fiscală Articolul Circumstanţele care exclud procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală Articolul Autoritatea abilitată să examineze cauzele privind încălcările fiscale Articolul

In situatii absolut exceptionale, in cazul unor situatii de urgenta, cazuri fortuite sau de forta majora, datele tale personale pot fi prelucrate pentru a proteja interesele tale vitale sau ale altor persoane fizice. Cum folosim prelucram datele tale personale? Datele vor fi prelucrate si stocate in medii sigure, atat pe suport hartie, cat si electronic, in sistemele de management creante si in sistemele si aplicatiile IT inclusiv e-mail utilizate la nivelul companiei.

PROTECTIA DATELOR

Multumita acestor profiluri, putem decide modul optim pentru ambele parti, in care datoria va fi recuperata, in special daca este necesara initierea unor proceduri legale sau pentru a evalua oportunitatea emiterii un acord de vanzare, incheierii unei tranzactii extrajudiciare sau a unei cesiuni de creanta. Ne supunem obligatiilor legale, inclusiv obligatii de raportare, provenite din reglementari nationale si europene de ex: prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, obligatii ce deriva din legislatia fiscala sau contabilaprecum din reglementarile si instructiunile legale emise de catre Autoritatile de Supraveghere si Control de ex: Ministerul Finantelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, autoritati si organe de urmarire penala, etc.

Furnizarea datelor personale in aceste scopuri este obligatorie. Utilizam aplicatii si sisteme informatice pe baza carora putem asigura administrarea eficienta a creantelor, gestionarea platilor si contabilitatii, precum si realizarea raportarilor legale; Utilizam mecanisme si proceduri interne menite sa ne ajute la prevenirea si gestionarea corespunzatoare a conflictelor de interese, si, pentru a respecta principiul privind acuratetea datelor, depunem toate diligentele pentru actualizarea permanenta a datelor tale personale si pentru a verifica si confirma datele pe care le detinem despre tine pe baza unor informatii obtinute din surse oficiale ex.

Sunt datele tale sigure la B2KPM?

B2KPM considera ca securitatea datelor tale personale este foarte importanta si, in acest sens, asigura adoptarea si revizuirea periodica a masurilor de securitate organizatorice si tehnice, menite sa protejeze datele tale impotriva accesului neautorizat, modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la datele tale personale este permis doar persoanelor autorizate de B2KPM, in urma unei evaluari adecvate, conform atributiilor si responsabilitatilor specifice si care registru suplimentar de informații cu privire la venitul personal insusit in prealabil obligatiile de confidentialitate.

In cazul in care optezi pentru comunicarea cu noi si transmiterea datelor tale personale prin mijloace de comunicare electronica email te informam ca B2KPM a luat toate masurile necesare de precautie pentru a asigura securitatea corespondentei electronice, prin securizarea sistemelor proprii.

registru suplimentar de informații cu privire la venitul personal semnale de afiliere pentru opțiuni binare

Cu toate acestea, te rugam sa ai in vedere faptul ca modalitatea de comunicare a informatiilor solicitate prin intermediul postei electronice prin utilizarea unor retele publice nu este pe deplin sigura, iar prin alegerea acestei optiuni, iti asumi riscurile legate de comunicarea pe cale electronica a informatiilor interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in receptionarea datelor etc. B2KPM implementeaza masuri si proceduri specifice pentru prevenirea, identificarea si gestionarea adecvata a eventualelor incalcari privind securitatea datelor personale, inclusiv masuri privind notificarea ta si a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Cine sunt destinatarii datele tale personale? Iata cateva exemple in care B2KPM poate transfera datele tale personale: Putem furniza date catre creditorii in numele carora B2KPM asigura gestionarea creantelor sau a serviciilor de colectare a creantelor sau catre creditorii cedenti de la care B2KPM a dobandit creantele datorate sau garantate de tine; In cadrul Grupului B2Holding, din care face parte B2KPM putem transfera datele tale cu caracter personal altor subsidiare sau societati din Romania sau din tari care fac parte din Spatiul Economic European.

B2KPM va permite accesul sau transferul datelor cu caracter personal catre persoane sau entitati din afara Spatiului Economic European, doar sub rezerva existentei unor garantii adecvate si catre state pentru care Comisia Europeana a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor personale.

Partenerii nostri contractuali — putem transfera unele dintre datele tale cu caracter personal unor parteneri in scopul de a realiza imbunatatirea serviciilor de colectare si recuperare a creantelor; Subdobanditori ai drepturilor de creanta — putem transfera datele tale personale catre alte persoane fizice sau juridice catre care B2KPM sau creditorii pe care ii reprezentam instraineaza drepturile lor de creanta.

Institutiile de supraveghere — daca ni se solicita in baza unui mandat, sau pentru aplicarea unei legi nationale sau europene, putem comunica detalii privind datele tale personale sau tranzactiile tale, fara a mai fi nevoie sa te informam; aceste comunicari sunt in scopul protejarii drepturilor si libertatilor tale sau ale altor persoane vizate.

Alte autoritati publice — putem furniza datele tale pentru a raspunde cerintelor legale sau pentru ca persoanele care le solicita justifica un interes legitim ex. Transferam la cererea ta — pot fi situatii in care ne vei solicita sa transferam datele tale catre un tert, un Reprezentant al tau sau Imputernicit ce actioneaza in numele si in contul tau de exemplu, consultanti financiari, avocati, mediatori, executori, administratori de societati.

registru suplimentar de informații cu privire la venitul personal o sută de modalități de a câștiga bani pe internet

Putem divulga sau transfera datele tale personale in cazul unei reorganizari, fuziuni, vanzari, cesiuni, sau alt transfer al companiei. Transferul catre alti terti — putem transfera datele tale personale altor entitati din afara Grupului nostru, care nu sunt autoritati publice, precum: Furnizori ai nostri care ne ofera suport in gestionarea si administrarea serviciilor de recuperare creante pe care le furnizam, inclusiv in in ceea ce priveste promovarea si valorificarea garantiilor ex.

Furnizori care ne ajuta sa ne imbunatatim serviciile, sau care ne dezvolta, implementeaza sau administreaza sistemele de business, infrastructura sau procesele operationale de exemplu auditori, consultanti, analisti, furnizori de servicii de contabilitate, etc. Furnizori care ne asigura mententanta si suport pentru a ne putea desfasura activitatea in conditii optime si de siguranta pentru tine; spre exemplu: furnizorii de servicii de email ex.

Te informam totodata ca avem definite si implementate mecanisme si proceduri prin care ne asiguram ca furnizorii si partenerii nostri contractuali care au acces la datele tale personale respecta cerintele legale aplicabile in ceea ce priveste prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal. Cat timp prelucram datele tale personale?

Date cu caracter personal

Datele tale personale vor fi prelucrate de B2KPM pentru perioada strict necesara realizarii scopurilor prelucrarii, care poate varia in functie de scopul in care sunt utilizate datele.

In cazul datelor prelucrate in scopuri de gestiune contabila, datele tale vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5, respectiv 10 ani, conform reglementarilor legale in materie contabila.

Pentru datele rezultate in urma inregistrarii video, in cazul in care vizitezi locatiile B2KPM, perioada câștiguri acasă fără internet și investiții stocare a datelor este de maximum 30 de zile de la data inregistarii, cu posibilitatea prelungirii in cazul unor solicitari transmise de autoritati publice competente. Datele personale prelucrate pentru a câștigurile seo pe internet solicitarilor pentru o perioada de 3 ani de la ultima comunicare, conform termenului general de prescriptie prevazut de Codul Civil, pentru a ne putea asigura constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi in instanta.

Care sunt drepturile tale si cum le poti exercita Iti poti exercita in orice moment urmatoarele drepturi, in limitele si cu opțiune dublă conditiilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor personale: Dreptul la informare — poti solicita in orice moment informatii si detalii privind modul in care prelucram datele tale personale, pe care ti le vom furniza verbal sau in scris, prin canalele solicitate de tine.

Dreptul de acces la datele tale — poti solicita oricand accesul la datele tale personale detinute de B2KPM, respectiv confirmarea faptului ca datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sa nu de catre B2KPM, scopurile, temeiurile si conditiile prelucrarii. Dreptul la rectificarea datelor — poti cere sa iti corectam datele personale pe care le detinem despre tine, inclusiv pe baza completarii unei declaratii de completare, astfel incat sa ne asiguram in orice moment ca datele tale sunt actuale, exacte si corecte.

In aceasta situatie, B2KPM va putea prelucra in continuare datele tale personale doar daca exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale in calitate de persoana vizata, sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.