Lucrați din casa administrativă


A intervenit o problemă.

Articol unic Se aproba Aranjamentul administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembriepentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarieratificat prin Legea nr.

Articolul 2 1.

lucrați din casa administrativă

Organismele de legatura mentionate in articolul 1 paragraful k si articolul 19 paragraful d din Acord vor fi: a pentru Romania: — Casa Nationala de Pensii Publice pentru pensiile pentru limita de varsta, invaliditate si urmas, precum si pentru ajutoarele de deces; Vezi date de contact mai jos. Adresele si celelalte date de contact ale organismelor de legatura sunt prevazute in anexa 1 la prezentul aranjament administrativ. Organismele de legatura desemnate in paragraful 1 al prezentului articol vor stabili procedurile comune, formularele, certificatele si alte comunicari necesare pentru implementarea Acordului si a prezentului aranjament administrativ.

lucrați din casa administrativă

Organismele de legatura isi pot comuncia reciproc informatii si prin posta electronica. In cazul in care legislatia unei parti contractante este lucrați din casa administrativă in conformitate cu oricare din prevederile articolelor ale Acordului, institutia competenta a acelei parti contractante va elibera un certificat care atesta ca persoana angajata sau lucratorul independent ramane supus acelei legislatii.

Acest certificat va constitui dovada ca persoana angajata lucrați din casa administrativă lucratorul independent este exceptat de la contributiile de securitate sociala ale celeilalte parti contractante. Certificatul la care se face referire in paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat: a in Romania: de catre Casa Nationala de Pensii Publice; b in Israel: de catre Institutul National de Asigurari, Ierusalim.

lucrați din casa administrativă

Institutiile indicate in paragraful 2 al prezentului articol isi vor furniza reciproc o copie a certificatului Partea III — Prevederi speciale privind diferitele categorii de prestatii Pensii pentru batranete, de urmas si de invaliditate Articolul 4 1. Institutia competenta a unei parti contractante care primeste o cerere pentru prestatii platibile in baza legislatiei celeilalte parti contractante va mentiona pe aceasta data primirii cererii si va trimite de indata cererea fie direct, fie prin intermediul organismului de legatura al fiecarei parti contractante.

Impreuna cu formularul de cerere, institutia competenta va transmite orice documentatie, inclusiv orice documentatie medicala disponibila, care poate fi necesara institutiei competente a celeilalte parti contractante pentru a stabili dreptul solicitantului la o prestatie. Datele personale privind o persoana, continute in formularul de cerere, vor fi certificate in mod corespunzator de catre institutia competenta.

Chestionar antecedente ; In cazul in care cele susmentionate sunt scrise de alta persoana decat solicitantul, cel care le-a redactat va completa in nume propriu si Declaratia de completare ; Pentru persoanele cu probleme de deplasare datorate bolii, cu afectiuni psihiatrice, cu boli grave de vedere sau care sufera de epilepsie, se va transmite si Fisa de evaluare medico-socio-profesionala completata de serviciul de asistenta sociala de la primaria de domiciliu formular de la primarie.

Transmiterea formularului certificat in ceea ce priveste datele personale va scuti institutia competenta de transmiterea documentelor originale catre cealalta parte contractanta. Fiecare institutie competenta va transmite institutiei competente a celeilalte parti contractante un formular care atesta perioadele de asigurare realizate in baza propriei legislatii.

Fiecare institutie competenta va determina ulterior daca o persoana poate beneficia de o prestatie si va notifica cealalta institutie, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legatura, cu privire la decizia sa referitoare la cerere.

Fiecare institutie competenta va stabili drepturile solicitantului in baza prevederilor capitolului 1 partea a III-a din Acord si va notifica persoana vizata cu privire la decizie, indicand modalitatile legale si termenele-limita pentru apeluri, si va transmite o copie a deciziei si formularul convenit in acest scop institutiei competente a celeilalte parti contractante.

Cum sunt alesi asistentii personali la Casa Regala Britanica

In momentul depunerii cererii, beneficiarul trebuie sa informeze institutia competenta in legatura cu locul de domiciliu, banca si numarul de cont unde trebuie platite prestatiile a se vedea Acord Romania Israel transfer pensie în Israel. Plata se face fara nicio deducere pentru costurile administrative.

Cheltuielile implicate de transferul bancar sunt in sarcina beneficiarului. In situatia in care beneficiarul primeste pensie de la institutia competenta a uneia dintre partile contractante si are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, acesta trebuie sa transmita institutiei competente, la fiecare 12 luni, un certificat care atesta ca persoana este in viata.

  • Cu un an inainte, printul Charles si sotia sa, Camilla, angajasera o noua persoana la comunicare un executivun majodordom si un ajutor la bucatarie.
  • Consilieri de tranzacționare de știri
  • Este posibil să convertiți bitcoins în bani

Certificatul va fi transmis beneficiarului de catre institutia competenta, pentru a fi completat si semnat in fata unei autoritati pe teritoriul celeilalte parti contractante, care va certifica faptul ca documentul a fost semnat personal de catre beneficiar.

Certificatul va fi returnat institutiei competente in perioada solicitata.

lucrați din casa administrativă

In situatia in care certificatul mentionat la paragraful 10 al prezentului articol nu este transmis, plata pensiei va fi suspendata pana la primirea acestuia. Ajutorul pentru deces Articolul 6 1. Pentru a primi un ajutor de deces in baza legislatiei unei parti contractante, beneficiarul al carui domiciliu este pe teritoriul celeilalte parti contractante poate depune cererea la institutia competenta sau la institutia de la locul de domiciliu cu conditia ca cererea sa fie trimisa institutiei competente responsabile pentru plata prestatiilor.

  • English 10 sfaturi pentru a reduce starea de izolarea în timp ce lucrați de la distanță Lucrul de la distanță are avantajele sale.
  • Câștigând bani pe internet citind știri
  • Contul de cont bancar forex

Documentele necesare conform legislatiei aplicate de catre institutia competenta trebuie anexate cererii. Partea IV — Asistenta si informatii Articolul 6 1.

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat. În acest scop, pe lângă informaţiile şi serviciile oferite direct la sediile instituţiei, venim prin intermediul acestui site în întâmpinarea participanţilor la sistemul public de pensii cu informaţii actualizate, formulare, cereri tip și programe specifice ce pot fi descărcate de pe adresa noastră web www. Având în vedere perioada complicată prin care societatea românească trece în acest moment precum și modificările legislative în sistemul public, vom prezenta în continuare câteva modificări pe care am fost nevoiți să le facem la nivelul instituției pentru a facilita accesul neîngrădit, la serviciile oferite pentru asigurații și beneficiarii sistemului de pensii. În spațiile destinate relațiilor cu publicul în materie de pensii accesul este limitat la numărul de persoane astfel încât să asigure distanțarea fizică. Numărul mare de solicitanți la prima ora crează disconfort și timpi de așteptare astfel încât, recomandăm persoanelor interesate prezentarea în a doua parte a zilei având avantajul timpului redus de așteptare.

Institutia competenta a unei parti contractante va furniza, la cerere, institutiei competente a celeilalte parti contractante informatiile medicale si documentele care sunt disponibile in ceea ce priveste solicitantul sau beneficiarul, cu conditia ca solicitantul sa semneze o declaratie de renuntare la confidentialitatea medicala in cazul in care este necesar.

In cazul in care institutia competenta a unei parti contractante cere ca solicitantul sau beneficiarul care are domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante sa fie supus unui control medical suplimentar; un astfel de control va fi organizat de catre institutia competenta a celeilalte parti contractante in conformitate cu regulile institutiei care organizeaza controlul medical si pe cheltuiala institutiei care il solicita.

Institutia competenta a unei parti contractante va rambursa sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, dupa primirea cum să faci bani unde să lucrezi declaratii detaliate lucrați din casa administrativă costurilor suportate.

lucrați din casa administrativă

Articolul 7 Daca Acordul sau prezentul aranjament administrativ nu prevede altfel, in cazul in care institutia competenta a unei parti contractante solicita asistenta administrativa referitor la drepturile si obligatiile in baza Acordului ale unui solicitant sau ale unui beneficiar care are domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante, o astfel de asistenta va fi acordata fie prin intermediul organismelor de legatura, fie direct de catre institutia competenta a celeilalte parti contractante pe al carui teritoriu solicitantul sau beneficiarul isi are domiciliul sau sederea.

O astfel de asistenta va fi gratuita.

Account Options

Partea V — Dispozitii diverse Articolul 8 Daca Acordul nu prevede altfel, prestatiile in bani care sunt datorate beneficiarilor care isi au domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante vor fi platite direct acestor beneficiari. Articolul 9 1. Organismele de legatura si institutiile competente ale partilor contractante pot utiliza limba engleza pentru aplicarea Acordului. Formularele necesare pentru aplicarea Acordului vor fi in ambele limbi oficiale ale partilor contractante.