Proprietățile opțiunilor pe acțiuni


proprietățile opțiunilor pe acțiuni

III din Hotărârea Guvernului nr. IV din prezentele norme metodologice. Formularele se completează cu litere mari de tipar, cu cerneala sau pix, fără ştersături sau modificări.

Titlurile de privatizare care, în urma verificării, se dovedesc false, se anulează, fapt ce va fi adus la cunoştinţa persoanei în cauza.

proprietățile opțiunilor pe acțiuni

Toate titlurile de privatizare se reţin de către personalul centrelor de subscriere. Fondurile Proprietăţii Private verifica validitatea titlurilor de privatizare pe loc, în prezenta reprezentantului autorizat al centrelor computerizate de preluare a datelor.

proprietățile opțiunilor pe acțiuni

Pentru titlurile de privatizare subscrise suplimentar se va percepe comisionul de maximum doua miimi prevăzut de lege. După verificare, copia se retine, iar originalul se restituie.

proprietățile opțiunilor pe acțiuni

La depunerea titlurilor de privatizare, tutorele sau curatorul va prezenta actul prin care s-a instituit tutela sau curatela, precum şi o copie de pe acestea, care se anexează cererii de depunere. Valoarea nominală a unei acţiuni este, de asemenea, de Numărul acţiunilor luate în calcul este cel aferent capitalului social la data de 31 decembrietransferabil cu titlu gratuit, în limita nivelului prevăzut în lista societăţilor comerciale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.

proprietățile opțiunilor pe acțiuni

În cazul în care opţiunile se situeaza sub limita de capital proprietățile opțiunilor pe acțiuni transferabil cu titlu gratuit, legal prevăzut, alocarea acţiunilor se va face în limita cererilor depuse; pentru partea de capital social netransferat gratuit se aplică prevederile art.