Ce este o opțiune de dezvoltare


RO anunță că începând cu data de 6 ianuarie supune atenției documentul care conține opțiunile de dezvoltare realizate pentru proiectul Strategiei naționale de încurajare a utilizării bicicletei.

Strategia națională pentru încurajarea utilizării bicicletei este o necesitate în contextul în care asistăm la înmulțirea autovehiculelor pe drumurile publice și la nevoia din ce în ce mai mare de spații pentru depozitarea acestora.

ce este o opțiune de dezvoltare

Ajungem să vedem ineficiența automobilului din punctul de vedere al utilizării spațiului și a dependenței față de acesta în deplasările urbane, în lipsa dezvoltării transportului alternativ. În demersurile autorităților s-au regăsit până acum numai soluții care să răspundă problematicii congestiilor rutiere și parcărilor, soluții specifice ingineriei de trafic: fluidizarea acestuia prin penetrări, străpungeri, supralărgiri, soluții care atribuie un procent din ce în ce mai mare din spațiul public către autovehicule, în detrimentul tuturor celorlalte funcțiuni care și-ar putea găsi loc în spațiul public și care sunt necesare comunității.

ODD: Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt mai importante ca niciodată

Strategia încurajării utilizării bicicletei dezvoltă doar un aspect din multitudinea de soluții de deplasare urbană, însă dezvoltarea în detaliu a multor aspecte luate în considerare în această documentație se poate face exclusiv în contextul general al mobilității urbane. Astfel, bicicleta nu vine să înlocuiască mașina ca soluție de deplasare urbană, ci vine să propună o alternativă între multe altele.

  • Acasă [Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere]
  • NOUĂ OPŢIUNI PENTRU GUVERN PENTRU A STIMULA DEZVOLTAREA ÎN SECTORUL CULTURAL

Cele trei opțiuni identificate în cadrul proiectului pentru realizarea Strategiei sunt: Opțiunea 1. Nicio intervenție Aceasta opțiune presupune păstrarea situației existente Opțiunea 2.

De la obținerea independenței acum 25 de ani, Republica Moldova a încercat să implementeze politici europene în diferite sectoare, inclusiv în industriile culturale și creative.

Intervenție minimală 1. Ce este o opțiune de dezvoltare va avea în vedere actualizarea legislației cu privire la circulația pe drumurile publice, a standardelor și normativelor în vigoare. Dezvoltarea infrastructurii la toate nivelurile pentru încurajarea mersului pe bicicleta și creșterea siguranței utilizatorilor.

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură invită toți factorii interesați din sectorul forestier să participe la un dialog structurat în scopul fundamentării de opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere. Procesul presupune aplicarea unei metode consacrate de consultare a factorilor interesați, bazată pe constituirea de grupuri voluntare de lucru, care includ arii tematice distincte.

Îmbunătățirea percepției populației față de utilizarea mijloacelor de transport alternativ, cu accent pe folosirea bicicletei, prin educație, politici fiscale, formare și informare. Creșterea impactului bicicletei în economie.

  • Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt mai importante ca niciodată OPȚIUNI ȘTIRI
  • Raport special: Noile opțiuni pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală

Opțiunea 3. Opțiunea maximală 1. Pentru obținerea unor rezultate care să schimbe radical situația actuală sunt necesare schimbări majore în legislație și adoptarea unui Normativ al infrastructurii pentru biciclete care să impulsioneze folosirea bicicletei ca alternativă viabilă și crearea unui cadru favorabil pentru utilizarea echitabilă a spațiului public între toate modurile relevante de deplasare.

ce este o opțiune de dezvoltare

Aceste nevoi au fost identificate atât de către organizațiile de bicicliști cât și de către autoritățile locale. Conform utilizatorilor și autorităților, măsura care ar avea cel mai mare impact asupra utilizării bicicletei este crearea de rute dedicate și protejate. De aceea, investițiile în infrastructura pentru biciclete vor trebui sa țină cont de nevoile utilizatorilor, cu respectarea celor 5 criterii de calitate recunoscute pe plan internațional: siguranță, directivitate, coezivă, confort și atractivitate.

B: Tabelul menționează numai documentele justificative care sunt vizate de utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor furnizate de statele membre.

Încurajarea utilizării bicicletei trebuie susținută de mijloace și campanii de schimbare a percepției și atitudinii populației față de utilizarea mijloacelor de transport alternativ, cu accent pe folosirea bicicletei, prin educație, facilități fiscale, formare și informare. Creșterea impactului bicicletei în economie, prin creșterea veniturilor din dezvoltarea cicloturismului și a sectoarelor de comerț și servicii.

ce este o opțiune de dezvoltare

Sursa foto: UrbanVelo.