Mecanisme de tranzacționare, Învață să tranzacționezi Forex | XTB


Sunteți pe pagina 1din 7 Căutați în document Mecanismul de tranzactionare in pietele futures Toate tranzactiile futures si cu optiuni pe futures au loc in spatii special amenajate pentru aceasta activitate, locuri numite ringuri pit-uri. Fiecare ring este su!

Mai întâi, ar trebui introdusă o doză de predictibilitate a lichidității vizibile în registrul de ordine, prin stabilirea unor obligații contractuale pentru firmele de investiții care urmăresc aplicarea de strategii de formare a pieței.

În al doilea rând, ar trebui stimulată prezența acestor firme pe piață, în special în condiții de tensiune pe piață. Mecanisme de tranzacționare a asigura coerența dintre aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a oferi persoanelor supuse obligațiilor respective, inclusiv investitorilor care nu sunt rezidenți în Uniune, o imagine cuprinzătoare și un acces compact la aceste dispoziții, este de dorit ca dispozițiile respective să mecanisme de tranzacționare incluse într-un singur regulament.

mecanisme de tranzacționare

Cu toate acestea, se poate întâmpla, în anumite cazuri, ca un loc de tranzacționare să nu aibă posibilitatea de a monitoriza strategiile în care sunt implicate mai mult de un loc de tranzacționare sau un instrument financiar.

În astfel de cazuri, locurile de tranzacționare ar trebui să aibă posibilitatea, în funcție de natura, dimensiunile și complexitatea propriei activități, de a monitoriza strategiile de formare a pieței a căror aplicare este urmărită în cadrul lor și, prin urmare, ar trebui să restrângă acordurile și mecanismele de formare a pieței la aceste situații.

mecanisme de tranzacționare

Cu toate acestea, stimulentele din cadrul unui mecanism de formare a pieței ar trebui să fie obligatorii numai în cazul anumitor instrumente tranzacționate printr-un sistem de tranzacționare sub formă de registru de ordine cu licitație continuă.

Nimic nu ar trebui să împiedice locurile de tranzacționare să instituie, din proprie inițiativă, orice alt tip de stimulent pentru alte instrumente financiare sau alte sisteme de tranzacționare. În acest scop, este oportun să se identifice instrumentele financiare și sistemele de tranzacționare care fac să crească riscul de volatilitate ridicată și pentru care este esențială stimularea asigurării lichidității, pentru a garanta funcționarea ordonată și eficientă a piețelor.

mecanisme de tranzacționare

În această privință, prezentul regulament ar trebui să țină cont de faptul că, atunci când anumite instrumente lichide sunt tranzacționate algoritmic printr-un sistem de tranzacționare sub formă de registru de ordine cu mecanisme de tranzacționare continuă, există un risc mai mare de reacție exagerată la evenimente exterioare, care poate exacerba volatilitatea pieței.

Prin urmare, ar trebui să existe un mecanism de stimulare care să limiteze retragerea bruscă și de proporții a lichidităților în condiții de tensiune pe piață.

Mecanism de tranzactionare - Mecanismul de tranzactionare in pietele futures referat Mecanismul de tranzactionare in pietele futures Toate tranzactiile futures si cu optiuni pe futures au loc in spatii special amenajate pentru aceasta activitate, locuri numite ringuri pit-uri. In fiecare ring se tranzactioneaza un singur activ si acesta este singurul loc unde pot avea loc tranzactiile cu activul respectiv. In imediata apropiere a ringurilor sunt birourile agentiilor de brokeraj. Aici sunt primite prin fax, ordine de la investitorii individuali sau de la mari investitori comerciali, clienti ai agentilor de brokeraj din toata tara, pentru a fi duse in ringurile de tranzactionare unde vor fi executate de brokerul agentiei de brokeraj. Fiecare ring este subdivizat in etaje, fiecare pentru o alta data de scadenta a contractului.

Pentru a evita aplicarea neuniformă a acestei obligații, este important ca locurile de tranzacționare să comunice tuturor părților la mecanismul de formare a pieței existența condițiilor de tensiune pe piață. Circumstanțele excepționale ar trebui să fie definite în mod exhaustiv și, prin urmare, să nu includă evenimentele de informare regulate sau planificate din timp care ar putea afecta valoarea justă a unui instrument financiar din cauza modificării percepției riscului de pe piață, indiferent dacă acestea se produc în cursul sau în afara programului de tranzacționare.

Cu toate acestea, este posibil ca membrii, participanții și clienții care îndeplinesc aceste cerințe minime numai în condițiile de tranzacționare normale să nu aibă neapărat acces la vreun tip de stimulent.

  1. Cum poți câștiga bani fără a investi

Locurile de tranzacționare pot institui mecanisme de formare a pieței care recompensează numai membrii, participanții sau clienții care îndeplinesc parametri mai stricți în ceea ce privește investească în bitcoins înregistrare, dimensiunea și spreadul. Prin urmare, mecanismele de formare a pieței instituite de locurile de tranzacționare ar trebui să indice în mod clar condițiile de acces la stimulente și ar trebui să țină cont de contribuția efectivă la lichiditatea locului de tranzacționare, măsurată din punctul de vedere al prezenței, dimensiunii și spread-ului participanților la mecanisme.

mecanisme de tranzacționare

Prin urmare, este necesar să se precizeze obligațiile de informare ale locurilor de tranzacționare în astfel de circumstanțe excepționale. Articolul 4 Identificarea circumstanțelor excepționale 1    Locurile de tranzacționare fac publică producerea circumstanțelor excepționale prevăzute la articolul 3 literele abc și e și, cât mai repede posibil din punct de vedere tehnic, reluarea tranzacționării normale după ce circumstanțele excepționale au încetat să existe.

Mecanismul de Tranzactionare in Pietele Futures

Articolul 6 Obligațiile minime în ceea ce privește mecanismele de formare a pieței 1    Locurile de tranzacționare descriu în cadrul mecanismului de formare a pieței stimulentele și cerințele care trebuie îndeplinite de firmele de investiții în ceea ce privește prezența, dimensiunea și spreadul pentru a avea acces la respectivele stimulente: a în condiții de tranzacționare normale, dacă locul de tranzacționare oferă stimulente în astfel de condiții; b în condiții de tensiune pe piață, ținând cont de riscurile suplimentare care există în astfel de condiții.

Locurile de tranzacționare consideră reluarea tranzacționării în urma unor întreruperi cauzate de volatilitate drept condiții de tensiune pe piață.

Dacă dorești să ai succes pe această piață dinamică, trebuie să te pregătești pentru tranzacționare, să cunoști mecanismele lumii financiare. Înțelegerea acestor mecanisme este un element esențial al procesului decizional informat. În prezent există o mulțime de materiale care ajută un trader în domeniul investițiilor: publicații, cărți, website-uri dedicate, cursuri de pregătire profesională care ajută la dobândirea rapidă a cunoștințelor necesare pentru a începe să investești pe cont propriu. Tipuri de investitori La începutul acestui articol trebuie să facem diferența între diferitele tipuri de investitori, ale căror nevoi cognitive vor varia considerabil. Investitorul începător La început de drum, este important să afli detalii despre ce ți-ai dori să tranzacționezi înainte de a face vreo mișcare.

Articolul 7 Mecanisme de formare a pieței echitabile și nediscriminatorii 1    Locurile de tranzacționare publică pe propriile site-uri web condițiile mecanismelor de formare a pieței, denumirile firmelor care au încheiat acorduri de formare a pieței în cadrul fiecărui mecanism și instrumentele financiare care fac obiectul respectivelor acorduri.

Locurile de tranzacționare pot însă limita accesul la stimulentele incluse într-un mecanism la firmele care ating anumite praguri predefinite.

Învață să tranzacționezi Forex | XTB

Articolul 8 Intrare în vigoare și aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 3 ianuarie Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie Pentru Comisie.