Opțiune ca obiect de evaluare, Achiziție servicii de Consultanță pentru evaluare de proiecte


Achiziție servicii de Consultanță pentru evaluare de proiecte Nr. Prestatorul va realiza următoarele activități principale: — Servicii de consultanta pt evaluarea proiectelor: Evaluare administrativa, tehnica si financiara a  proiectele depuse la GAL Baia Mare, respectiv evaluarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii CAE şi evaluarea tehnică şi financiară ETF.

Completarea fiselor de  conformitate, eligibilitate si selectie in conformitate cu  Manualul de proceduri de evaluare si selectie si anexelor acestuia a GAL Baia Mare si a Ghidurilor specifice fiecarei masuri.

opțiune ca obiect de evaluare

Vizite in teren la proiectele la care se constata necesitatea actiunii. Analiza raspunsurilor la clarificari. Elaborarea de documente specifice  necesare pentru  activitatea Comitetul de evaluare si Selectie a proiectelor.

Cum diferă evaluarea online de evaluarea din sala de clasă

În total se vor evalua un nr. Valoarea estimată a contractului de achiziție este de maximum Termen de transmitere a ofertelor prin e-mail asociatia.

opțiune ca obiect de evaluare

În considerarea valorii estimate, s-au calculat și însumat toate sumele plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăgată, luând în considerare orice forme de opțiuni. Informaţii suplimentare: Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate la e-mail: asociatia. Ofertantul declarat câștigător va publica în catalogul electronic SICAP oferta cu serviciile care fac obiectul prezentei documentații și valoarea acestora, conform ofertei transmise, validarea achizitiei facăndu-se prin sistemul electronic.

opțiune ca obiect de evaluare

Persoană de contact: responsabil achizitii Ieremia Cristian, tel.