Vvk trading cazane. CAZANE FONTA CU ARZATOR VAILLANT atmoVIT classic - Calor


Conformitatea a fost demonstrată. Firma producătoare va pune la dispoziţia beneficiarului documentaţia tehnică corespunzătoare. Vă mulţumim că v-aţi decis pentru produsul nostru şi vă rugăm să citiţi cu atenţie următorul paragraf precum şi capitolul Generalităţi: Indicaţiile de montaj, utilizare şi întreţinere reprezintă o componentă importantă a produsului şi sunt livrate utilizatorului împreună cu produsul.

Citiţi cu atenţie indicaţiile de montaj, întreţinere utilizare şi, deoarece ele cuprind indicaţii importante referitoare la siguranţa în utilizare şi întreţinere. Păstraţi aceste indicaţii la un loc sigur până la o utilizare ulterioară. Vvk trading cazane rezerva modificărilor tehnice! Datorită vvk trading cazane permanente, ilustraţiile, funcţionarea şi caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documentaţiei Pentru propuneri de îmbunătăţire sau în cazul unor neregului constatate, vă rugăm să ne contactaţi.

Personalul calificat trebuie să dispună de cunoştiinţe din domeniul instalaţiilor de încălzire a apei calde menajere. Un montaj necorespunzător poate duce la vătămări ale oamenilor şi animalelor precum şi la pagube materiale. Verificaţi după desfacerea ambalajului dacă produsul este în regulă. Dacă aveţi dubii nu puneţi produsul în funcţiune şi contactaţi cel mai apropiat furnizor.

Verificaţi înainte de montajul cazanului de încălzire că vă sunt puse la dispoziţie toate datele necesare pentru funcţionarea corectă a cazanului de încălzire în limitele puterii minime şi maxime admisibile. Înainte de orice lucrări de curăţare şi întreţinere sau înainte de schimbarea produsului, acesta trebuie deconectat de la reţeaua de curent electric. Reparaţiile de orice natură pot fi realizate numai de către tehnicieni autorizaţi de Buderus şi vor fi folosite întotdeauna piese de schimb originale.

Produse Stella Trading resigilate

Dacă cazanul nu este folosit o perioadă îndelungată de timp atunci trebuie să închideţi alimentarea principală. Dacă cazanul de încălzire trebuie dotat cu accesorii opţionale, se vor folosi numai accesoriile originale inclusiv accesoriile electrice.

Acest produs trebuie să fie utilizat în scopurile pentru care a fost conceput. Orice utilizare care nu coincide cu scopul pentru care a fost proiectat acest produs este nerecomandată şi prin urmare periculoasă. Tăbliţa de identificare de pe partea stângă vvk trading cazane a învelişului cuprinde date tehnice referitoare la aparat şi categoria de gaz utilizată precum şi la ţara de referinţă.

În cazul în care documentele nu sunt în regulă contactaţi vă rugăm cea mai apropiată reprezentanţă Buderus. Vă mulţumim pentru înţelegere. Nerespectarea punctelor prezentate mai sus poate pune în pericol siguranţa produsului. Pentru a se asigura randamentul şi funcţionarea corectă a produsului, se recomandă Vezi capitolul 4 "Indicaţii privind montajul", pagina 16 realizarea unei întreţineri regulate conform reglementărilor Buderus şi a normelor legale existente.

oferte de munca de la casa messina site web unde puteți face bani vizionând videoclipuri

Frecvenţa curăţării schimbătorului de căldură -apă caldă menajeră depinde de duritatea apei utilizate. La o duritate a apei de peste 16 dh duritate germană se recomandă introducerea unor instalaţii de dedurizare a apei, a căror alegere depinde de proprietăţiile apei.

Pentru vvk trading cazane preveni formarea calcarului se recomandă reglarea temperaturii apei calde cât mai aproape de temperatura dorită. Instalarea unui termostat de cameră reglabil reduce pericolul formării calcarului. Vă recomandăm să verificaţi anual buna vvk trading cazane a schimbătorului de căldură al cazanului de încălzire. Se poate lucra la părţi ale instalaţiei conducătoare de gaze, numai de către persoane care posedă permis de lucru pentru astfel de lucrări.

Înainte de diverse lucrări la instalaţia de încălzire trebuie să o deconectaţi de la reţeaua de curent.! Nu este suficient să deconectaţi aparatul de reglaj! Alimentarea insuficientă cu aer poate conduce la acumulări periculoase de gaze arse.! Aveţi grijă ca gurile de alimentare şi evacuare să nu fie micşorate sau astupate.! Dacă nu aţi îndepărtat defecţiunea, nu puteţi pune cazanul de încălzire în funcţiune.!

Cazane gaz

Înştiinţaţi în scris furnizorul despre defecţiuni şi pericole. Ţineţi cont la reglarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire de regulile tehnicii precum şi de reglementările de construcţie şi cele legale!

Inspectaţi şi curăţaţi anual instalaţia de încălzire.! Realizaţi în caz de nevoie o verificare. Înlăturaţi imediat defecţiunile pentru a evita eventuale deteriorări ale instalaţiei de încălzire!

Pericol de contaminare prin contaminarea apei menajere.! Montaţi şi curăţaţi schimbătorul de căldură şi apă caldă cu ocazia lucrărilor de montaj şi întreţinere în mod corespunzător după normele tehnicii.

la domiciliu care copierea semnalelor de opțiuni binare

Îndepărtaţi ambalajul cazanului de încălzire în concordanţă cu normele de protecţie a mediului înconjurător. Trebuie să anunţaţi şi să obţineţi o aprobare de la organele abilitate pentru montajul unui cazan de încălzire.! Nu aveţi voie să folosiţi cazanul de încălzire decât cu un sistem de ardere al gazelor proiectat special pentru acest tip de cazan.!

Luaţi în considerare că instalaţiile de evacuare a gazelor necesită aprobări speciale.! Informaţi organele abilitate înainte de începerea montajului. Următoarele modele vvk trading cazane de seria Logamax: Logamax U K cu cazan de încălzire cu tiraj natural, cu aprindere electronică şi preparare integrată a apei calde Logamax U cu cazan de încălzire cu tiraj natural, cu aprindere electronică numai pentru încălzire Logamax U K cazan de încălzire cu tiraj forţat, cu aprindere electronică şi preparare integrată a apei calde Logamax U cazan de încălzire cu tiraj forţat, cu aprindere electronică numai pentru încălzire Logamax U K cazan de încălzire cu tiraj forţat, cu aprindere electronică vvk trading cazane preparare integrată a apei calde Cazanele de încălzire sunt dotate corespunzător conform reglementărilor legale cu toate cerinţele de supraveghere şi siguranţă.

Cele mai importante echipamente tehnice ale cazanului de încălzire sunt prezentate mai jos.

Catalog produse

Rotoţi astfel şurubul Fig. A în sensul acelor de ceas. A în sensul opus acelor de ceas. C 76,0 99,1 76,0 99,1 76,0 99,1 76,0 99,1 ,3 ,9 Debitul masic vvk trading cazane gazelor arse min.

Sisteme de încălzire prin pardoseală se va introduce o vană de amestec pentru evitarea condensului 16 4 Indicaţii privind montajul 4 Indicaţii privind montajul Cazanul de încălzire trebuie instalat conform legilor şi reglementărilor în vigoare din ţara respectivă.

Pentru fiecare ţară de referinţă, sunt prezentate categoriile de gaz din tabelul 1 de la pagina 5. Ţineţi cont de următoarele indicaţii: La instalarea sistemului, ţineţi cont de specificările tehnice corespunzătoare, de indicaţiile de construcţie şi de cadrul legal al ţării în care va fi folosit cazanul de încălzire.

Обогрев и отопление

Asiguraţi-vă că instalarea conductei de gaz, racordul gazelor arse precum şi alimentarea cu curent electric vor fi realizate numai de către personal calificat. Sistemul trebuie curăţat şi întreţinut anual De asemenea va trebui făcută şi vvk trading cazane inspecţie generală a sistemului pentru a verifica dacă este funcţional. Disfuncţionalităţile şi erorile trebuie înlăturate imediat. Aveţi în vvk trading cazane că nu ne putem asuma răspunderea pentru pierderi sau defecţiuni care au fost provocate de instalarea sau folosirea inadecvata a sistemului de control şi de setare 17 Indicaţii privind montajul Montajul cazanului de încălzire Ambalaj Cazanul de încalzire este gata montat şi împachetat întrun ambalaj solid din carton.!

Verificaţi după despachetare dacă cazanul de încălzire nu este deteriorat. Nu lăsaţi materialul ambalajului carton, benzi plastice, pungi din plastic la îndemâna copiilor.

Verificaţi la livrare integritatea furniturii Montajul cazanului de încălzire Fiecare cazan de încălzire dispune de un sablon special pentru montaj.

Lista filialelor

Cu acest şablon de montaj se pot poziţiona conductele pentru racordurile la sistem, pentru apă caldă menajeră şi pentru gaz la instalarea sistemului hidraulic înainte de instalarea cazanului de încălzire.

Acest şablon de montaj este alcătuit din hârtie stabilă şi trebuie fixat pe peretele pe care va fi instalat cazanul de încălzire Mod de livrare Un pachet cu: Instrucţiuni de montaj, întreţinere şi utilizare Şabloane pentru montajul pe perete a cazanului de încălzire 2 dibluri cu şuruburi pentru fixarea pe perete a cazanului de încălzire numai pentru modelele U o garnitură pentru racordul la reţeaua de gaze numai pentru modelele U un inel reductor pentru racordul de gaze Filtru pentru intrarea apei reci doar pentru modelele K Tab.

Folosiţi partea inferioară a şablonului pentru a marca poziţiile racordurilor pentru gaz, apă caldă şi iesire apă caldă precum şi ale turului şi returului instalaţiei de încălzire.

lucrați de acasă cu ebay monede de bani pentru a câștiga

Indicaţii pentru alegerea locului de amplasare a cazanului de încălzire: Ţineţi cont de indicaţiile referitoare la sistemul gazelor arse Vezi capitolul "Sistemul gazelor arse", pagina Lăsaţi în ambele părţi o distanţă de 50 mm pentru a permite efectuarea lucrărilor de întreţinere. Verificaţi dacă peretele este indicat pentru fixare. Nu fixaţi cazanul de încălzire de porţiuni subţiri de perete. Nu instalaţi cazanul de încălzire deasupra aparatelor ce ar putea dăuna cazanului de încalzire cuptoare, ce emană gaze ce conţin grăsimi, maşini de spălat etc.

Nu instalaţi cazane de încălzire dependente de aerul din jur în medii corozive sau pline de praf frizerii, spălătorii. Durata de viaţă a componentelor ar putea fi scurtată considerabil.

În cazul asigurării aerului necesar arderii va trebui să se ţină cont de o mica concentraţie de praf. Nu este permisă depozitarea materialelor sau lichidelor inflamabile în apropierea cazanului.

În cazul cazanelor de încălzire cu instalaţii de admisie aer şi evacuare gaz separate, introduceţi material izolant între perete şi conducte, dacă pereţii nu sunt ignifugaţi sau prezintă pericol de penetrare Montajul cazanului de încălzire Înaintea racordării cazanului de încălzire, ţevile şi corpurile pentru încălzire trebuie clătite foarte bine.

Результаты поиска в Первомайске

Nu folosiţi soluţii care ar putea dăuna elementelor componente Aerisire Cazanul de încălzire trebuie instalat într-o încăpere potrivită care să corespundă cerinţelor în vigoare. Buderus nu îşi asumă răspunderea pentru rănirea de oameni sau animale ce ar putea surveni în urma nerespectării indicaţiilor de mai sus.

Pentru a instala cazanul de încălzire procedaţi după cum urmează:! Fixaţi şablonul de montaj cu bandă adezivă pe perete.!

faceți bani cu înțelepciune lucrați de la part part time turin

Realizaţi 2 găuri cu diametrul de 12 mm pentru a fixa cazanul de încălzire la locul propus pe perete. Înşurubaţi cârligele de prindere împreună cu diblurile în perete! Dimensiunile racordurilor pentru gaz, intrare apă rece, ieşire apă caldă menajeră precum şi a conductelor de tur şi retur ale instalaţiei le obţineţi din şablonul de montaj.!

Fixaţi cazanul de încălzire în cârligele de prindere.! Racordaţi cazanul de încălzire la conductele de gaze, la conductele de apă rece şi apă caldă menajeră precum şi la conductele de tur şi retur ale instalaţiei cazanului de încălzire 20 4 Indicaţii privind montajul Încăperea poate fi aerisită direct cu deschideri de aerisire direct în aer liber sau indirect adică.

CAZANE FONTA CU ARZATOR VAILLANT atmoVIT classic - Calor

Deschiderea nu are voie să fie mai mică vvk trading cazane cm² şi trebuie să se afle direct pe un perete exterior. Deschiderea trebuie să se afle la nivelul podelei. Nu trebuie să fie posibilă obturarea deschiderii. Trebuie prevăzută cu un grilaj care să nu micşoreze suprafaţa utilă a deschiderii. O aerisire corectă se poate face şi prin mai multe deschideri.

Condiţia este ca suma deschiderilor să asigure aerisirea necesară. În cazul în care în aceeaşi încăpere se află o sursă de foc deschisă, aceasta necesită acces independent la aer. În caz contrar nu se poate folosi o instalaţie de tip B. Aerisire indirectă În cazul în care nu se poate face nici o deschidere de aerisire pe un perete exterior, există şi posibilitatea unei aerisiri indirecte.

Aerul va fi atras în acest caz dintr-o cameră alăturată vvk trading cazane deschidere situată în zona inferioară a unei uşi.

Această încăpere alăturată trebuie prevăzută cu o sursă de aer conform paragrafului "aerisire directă.