Comercializarea materialelor de instruire, Instruire SSM. Produse periculoase. Furnizare lista ITM


Rezultatele controalelor de stat privind fabricarea şi comercializarea materialelor de construcţii Rezultatele controalelor de stat privind fabricarea şi comercializarea materialelor de construcţii În scopul supravegherii pieţii şi a combaterii practicilor care afectează interesele legale ale consumatorilor, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor a iniţiat un şir de controale la producatorii si comerciantii de materiale de constructii.

comercializarea materialelor de instruire

De la începutul anului curent au fost supuşi controlului 78 agenţi economici şi verificate produse în valoare de peste 1, lei, din care produse în valoare de pestelei nu erau conforme prevederilor legale.

Totodata, pentru incalcarile admise, au fost aplicate amenzi in suma de Printre grupele de produse supuse evaluării conformităţii se regăsesc pietre monumentale sau pentru construcţii, profile din fier şi din oţel nealiate, construcţii şi părţi de construcţii din fier, comercializarea materialelor de instruire sau oţel, ş.

La un an de la intrarea în vigoare a acestor modificări, mulţi dintre agenţii economici ignoră prevederile legale menţionate, invocînd faptul ca nu cunosc despre evaluarea obligatorie a conformităţii pentru unele grupe de produse.

comercializarea materialelor de instruire

Conform art. Actul legislativ trebuie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei şi, odată intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil tuturor subiectelor de drept".

comercializarea materialelor de instruire

Menţionăm că faptul necunoaşterii nu absolvă de la răspundere. În scopul stopării comercializării produselor neconforme, inspectorii au eliberat prescripţia de interzicere a lotului pentru kg de amestec uscat pentru construcţii pe bază de ipsos şi ciment.

comercializarea materialelor de instruire

Agentul economic nu are dreptul să comercializeze produsele sus menţionate pînă la obţinerea certificatului de conformitate. Totodată, în privinţa persoanei juridice şi persoanei fizice responsabile, au fost încheiate procese-verbale cu privire la contravenţii.

comercializarea materialelor de instruire

Sfaturi utile pentru consumatori: solicitarea bonului fiscal şi a certificatului de garanţie, documente necesare pentru înaintarea unei plîngeri în caz că produsul este necorespunzător; în cazul beneficierii unor servicii de confecţionare, solicitaţi încheierea unui contrat în care să fie indicat expres în contrat costul lucrării, termenul de executare, inclusiv schema lucrării ce se solicită. Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media

comercializarea materialelor de instruire