Opțiunea de garanție garantează. De ce clienții noștri se bazează pe SERVERLIFT


opțiunea de garanție garantează

HP poate oferi Asistență tehnică limitată gratuită timp de 90 de zile prin telefon. După aceea, se poate percepe o taxă suplimentară pentru asistență tehnică HP prin telefon — inclusiv chat, site de asistență HP sau contact cu revânzătorul HP sau cu furnizorul autorizat de servicii HP — în timp ce alte metode de asistență sunt disponibile gratuit pe toată durata prezentei Garanții limitate HP.

Vă rugăm să consultați pagina de descriere a produsului pentru a afla care sunt produsele cărora li se aplică garanția sau Declarația de garanție limitată HP care însoțește produsul pe care l-ați achiziționat.

opțiunea de garanție garantează

Pentru o descriere detaliată a drepturilor care vă revin în baza garanției limitate, vă rugăm să consultați site-ul HP. În cazul în care ați încheiat un acord scris separat cu HP, este posibil să aveți și alte drepturi pe care prezenta Garanție limitată HP nu le exclude, nu le limitează și nu le suspendă. Cu toate acestea, producătorii care nu sunt HP și furnizorii sau editorii vă pot oferi propriile garanții direct dumneavoastră.

opțiunea de garanție garantează

Pentru a afla care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră, vă rugăm să consultați Garanția limitată HP a produsului dumneavoastră. În măsura permisă de legislația locală, HP garantează că va repara, va înlocui sau va returna banii, la latitudinea HP, pentru orice Produs hardware HP care prezintă defecte de materiale sau de fabricație în perioada garanției limitate dacă dumneavoastră, clientul utilizator final, informați HP în perioada garanției limitate că Produsul hardware HP pe care îl dețineți prezintă un defect.

Obligația pe care o are HP prin prezenta Garanție limitată HP, de a repara, de a înlocui sau de a returna banii, la propria latitudine, pentru orice Opțiunea de garanție garantează hardware HP care prezintă un defect de materiale sau de fabricație încetează odată cu expirarea perioadei garanției limitate.

Perioada garanției limitate începe la data care este mai târziu dintre data achiziționării sau închirierii de la HP și data la care HP sau, dacă este cazul, furnizorul autorizat de servicii HP, finalizează instalarea.

Bonul de cumpărare sau de livrare datat, care conține data achiziționării sau închirierii Produsului hardware HP, reprezintă dovada achiziției sau a închirierii dacă HP sau revânzătorul autorizat nu vă informează altfel în scris. Vi se poate solicita să prezentați dovada achiziției sau a închirierii ca o condiție pentru a beneficia de servicii în garanție. Serviciile în garanție indicate aici reflectă oferte de nivel de bază.

opțiunea de garanție garantează

Adăugiri la garanția de bază ar putea fi incluse alături de Produsul hardware HP achiziționat. Pentru informații actuale despre garanție, vă rugăm să contactați HP sau să accesați HP. În cazul cartușelor de imprimare LaserJet HP, garanția este valabilă până când se atinge limita de utilizare garantată. Anumite state sau țări nu permit următoarele excluderi sau limitări, așadar este posibil ca aceste excluderi și limitări să vi se opțiunea de garanție garantează numai într-o anumită măsură.

Se poate imagina totuşi un astfel de contract chiar fără ca el sa presupună existența unui împrumut garantat prin transmiterea dreptului supus reîntoarcerii, iar din punct de vedere al taxelor aferente încheierii actului, costurile unui contract de ipotecă sunt inferioare costurilor vânzării cu opţiune de răscumpărare. Cum funcționeză așadar acest contract? Prin semnarea unui contract de vânzare-cumpărare între A vânzător și B cumpărătorprin care A își rezervă un drept de a se dezice de vânzare, cu plata către B a prețului încasat și a altor cheltuieli ocazionate de efectuarea actului, dreptul de proprietate se transmite de la A la B. Dreptul dobândit de B nu va va fi însă deplin, el fiind afectat de dreptul de opţiune a lui A, drept de opţiune care trebuie exprimat într-o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mare de cinci ani din momentul încheirii vânzării. Dacă A ridică opţiunea de răscumpărare, cu plata sumelor susmenţionate, dreptului de proprietate se retransmite către acesta.