Exemplu de calcul al valorii opțiunii


Traducere "calcul du montant" în română

Aceasta corespunde perioadei la care se face referire în exemplu de calcul al valorii opțiuniifolosită la calcularea sumei maxime a compensației pentru fiecare societate. Le calcul du montant prévisionnel du fonds opérationnel est fondé sur: Calcularea sumei estimate a fondurilor operaţionale se bazează pe: Le calcul du montant à l'émission est effectué conformément au tableau 3.

  • Робот оказался слишком высокоорганизован, чтобы попасться в такую незатейливую ловушку.
  • calcul du montant - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context
  • Не считая Диаспара, за нашими горами лежит лишь Странно, но Элвин, ранее столь часто подвергавший сомнению общепринятые суеверия, не усомнился в этих словах Серанис.

Calcularea valorii de emisiune se face în conformitate cu tabelul 3. Dans la pratique, la valeur résiduelle d'un actif est souvent négligeable et donc non significative dans le calcul du montant amortissable.

  1. Calcularea valorilor dintr-un raport PivotTable - Excel
  2. Afișarea diverselor calcule în câmpurile de valoare PivotTable - Excel
  3. Но стоило его побеспокоить - и он взмывал в воздух, окутанный радужными мерцаниями и слабым жужжанием невидимых крыльев.

În practică, valoarea reziduală a unui activ este de cele mai multe ori nesemnificativă și, prin urmare, nu se ia în considerare la calcularea valorii amortizabile. Son observation était partiellement justifiée et a été prise en compte dans exemplu de calcul al valorii opțiunii calcul du montant de subvention.

Calcularea valorilor dintr-un raport PivotTable

Această observație a fost parțial justificată și a fost luată în considerare la calculul valorii subvenției. Afin de faciliter le calcul du montant d'une demande, il ne devrait être tenu compte d'aucun intérêt, frais ni débours. Pentru a facilita calculul valorii unei cereri, nu ar trebui să se ia în considerare dobânzile, cheltuielile și alte costuri.

Le calcul du montant de l'allocation mensuelle est fondé sur: Calculul valorii ajutorului lunar are la bază: Afin de déterminer ces avantages, l'ajout de diesel minéral au mélange a été pris en compte dans le calcul du montant de la subvention.

Pentru stabilirea beneficiului, la calculul valorii subvenției s-a ținut cont de cantitatea de motorină minerală adăugată în cadrul unui amestec.

Afișează valoarea care este introdusă în câmp. Total parțial în Afișează valoarea pentru elemente succesive în Câmp de bază ca total parțial. Rang de la cel mai mic la cel mai mare Afișează rangul valorilor selectate într-un anumit câmp, listând cel mai mic element din câmp ca 1 și cea mai mare valoare cu o valoare de rang mai mare. Rang de la cel mai mare la cel mai mic Afișează rangul valorilor selectate într-un anumit câmp, listând cel mai mare element din câmp ca 1 și fiecare valoare mai mică va avea o valoare de rang mai mare. De exemplu, puteți adăuga un element calculat cu formula pentru comisionul de vânzări, care poate fi diferit pentru fiecare regiune.

Lignes directrices pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions JO C du Orientări privind calculul valorii subvenției în cadrul anchetelor de stabilire a taxelor compensatorii JO C Par conséquent, la prime constitue une partie intégrante du calcul du montant de l'aide d'État accordée sous la forme d'une garantie.

Prima constituie, așadar, un element integral pentru calcularea valorii ajutorului de stat acordat sub forma unei garanții. Le calcul du montant est ajusté deux mois après le mois concerné, sur la base des opérations réellement effectuées et indiquées conformément au modèle figurant à l'annexe. Calculul valorii se ajustează în termen de două luni după luna în cauză, pe baza tranzacțiilor reale efectuate și raportate, utilizându-se modelul prezentat în anexă.

La requête concernant la base de répartition de l'avantage conféré par le report d'impôt a été jugée recevable et la Commission a modifié le calcul du montant de la subvention en conséquence. Cererea privind baza de repartizare a avantajului conferit prin amânarea impozitului a fost considerată admisibilă, iar Comisia a modificat în mod corespunzător calculul valorii subvenției.

poate cumpăra opțiunea face rata opțiunii binare

În special, calcularea valorii compensației nu ar respecta metoda prevăzută în anexa 1 la Regulamentul CE nr. În al doilea rând, Comisia constată că măsura în cauză nu îndeplinește cerințele relevante ale Regulamentului CE nr.

afaceri din rețeaua de venituri suplimentare căutați bitcoins

La présente Convention n'affecte pas l'application des dispositions du contrat de transport ou du droit interne relatives au calcul du montant des dommages et des contributions obligatoires dans le cas d'une avarie commune.

Prezenta convenție nu afectează aplicarea dispozițiilor contractului de transport sau de drept intern referitoare la calculul valorii pagubelor și a contribuțiilor obligatorii în cazul unei avarii comune.

site- uri unde poți face bani video există un site web unde puteți face bani

La Commission a mis au point une méthode pour le calcul du montant à récupérer expliqué à l'annexe de la présente décisionfondée sur des hypothèses raisonnables et sur la pratique courante du marché. Comisia a elaborat o metodă pentru calcularea sumei de recuperat explicată în anexa la prezenta decizie bazată pe ipoteze rezonabile și pe practicile comune ale pieței.

Nici condițiile opțiunii 1 nu sunt îndeplinite, deoarece la calcularea valorii ajutorului nu au fost aplicate prețurile de piață ale energiei produse.

Dans le cas de l'assurance-vie, le calcul du montant des frais d'acquisition à reporter peut faire partie du calcul actuariel visé à l'article În cazul asigurărilor de viaţă, calcularea sumei cheltuielilor de achiziţie de reportat poate să facă parte din calculul actuarial prevăzut la art.

Browser incompatibil

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

cum să tranzacționați de la niveluri în opțiuni binare bitcoin astăzi

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Cum să faci bani pe internet castor viclean un exemplu.

opțiuni binare foc opțiunea binară este cea mai fiabilă