Lucrul de la adresele de transcriere la domiciliu, Ce înseamnă noţiunea de a transcrie potrivit dicţionarului


Taxa Evidenta Persoanelor si Stare civila Transcrierea certificatului de nastere emis in stainatate De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

lucrul de la adresele de transcriere la domiciliu

Ce trebuie făcut în România Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D. Republicii, nr. Adresa şi date de contact mun.

Transcrieri

Turda, str. Cluj; nr.

lucrul de la adresele de transcriere la domiciliu

Cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România depun cererea şi actele necesare transcrierii certificatului de naştere la Primăria sectorului 1 — Bucureşti. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă pentru transcrierea certificatului poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii Minorii sub 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi depun cererea de transcriere a certificatelor de naştere la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu certificat de cetăţenie Dacă fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere temporară emis de O.

lucrul de la adresele de transcriere la domiciliu