Exemplu de calcul al costului opțiunii, Costurile de producţie


Exemplul 1. Distribuție costuri indirecte Svet LLC produce trei tipuri de produse de panificație: baghete franceze, prăjituri plate de secară și pâine integrală. Costul fiecărui tip de produs include cheltuielile generale de funcționare.

În raport cu valoarea planificată a produselor fabricate, serviciile prestate. Volumul emisiunii În funcție de numărul de produse sau servicii prestate în luna curentă.

Suma lor pentru lună a fost de Baza pentru distribuirea cheltuielilor generale de afaceri este suma costurilor directe pentru producerea anumitor tipuri de produse materii prime de bază. Aceste costuri în luna de raportare sunt egale cu Costul total al achiziționării materiilor prime de bază este de Contabilul a calculat coeficienții pentru distribuirea costurilor indirecte. Au alcătuit: - pentru o baghetă franceză - 0,32 Ținând cont de coeficienții obținuți, cheltuielile generale de funcționare au fost distribuite pe produse.

scrie semnale pentru opțiuni binare opțiune binară etl

Sumele totale au fost: - pentru o baghetă franceză - de ruble. Calculul costurilor Costul real este calculat pe baza costurilor specifice. Și pentru aceasta folosesc date contabile. Va trebui să colectați informații despre toate elementele de cost care formează prețul dvs.

semnale sută la sută pentru opțiuni binare site pentru a face bani reali

Dacă este vorba despre materiale, atunci mișcarea lor se reflectă în rapoartele persoanelor materiale sau pe fișele contabile materiale. Și direct consumul de materii prime se întocmește folosind cerințele-facturi pentru eliberarea materialelor. Salarizarea se efectuează în salarizare Toate celelalte cheltuieli trebuie, de asemenea, să fie însoțite de documente justificative. Informațiile complete din documentele contabile primare ale companiei sunt reflectate în conturile contabile.

Apoi contabilul anulează sumele corespunzătoare, formând prețul de cost. Regulile prin care trebuie făcut acest lucru sunt date în tabel.

Caracterizarea categoriilor de costuri utilizate in practica microeconomică

Pentru costurile materialelor, procedați din cerințele privind materiile prime pentru produs. Pentru salarii, fiți ghidați de salariile oficiale ale lucrătorilor dvs. Planificați alte cheltuieli pe baza nevoilor dvs. Pentru a face acest lucru, glisați analiza proprie piaţă. Înregistrarea calculului costurilor Elaborați forma documentului în care va fi calculat exemplu de calcul al costului opțiunii costul și îl fixați în politica contabilă.

Costurile de producţie

În același exemplu de calcul al costului opțiunii sau separat, dacă este necesar, puteți furniza o decodificare a unor indicatori specifici. Exemplul 2. Calculul costului de producție Mir LLC produce scaune și piedestale.

cum poți câștiga bani rapid acasă modul de determinare a valorii juste a unei opțiuni

În fiecare caz, conform politicii contabile a întreprinderii, se ia în considerare un cost de producție incomplet. La începutul lunii ianuarienu exista un sold de produse finite în depozit.

În decurs de o lună, producția a de unități de scaune și piedestale a fost începută și finalizată. În același timp, în ianuarie au fost vândute 50 de scaune și 45 de piedestale. Contabilul a dat elementele de cost și valoarea acestora în calcul a se vedea eșantionul de mai jos.

Ultima actualizare: Oct 9, Scris de Conspecte Team Accesări: 79, În diverse lucrări de specialitate există mai multe definiţii şi explicaţii ale conceptului de cost. Majoritatea definiţiilor despre cost se referă la cheltuielile ce apar în relaţia aprovizionare - producţie - desfacere. La nivelul organizaţiilor cunoaşterea şi înţelegerea costurilor de producţie prezintă importanţă din următoarele motive: reprezintă informaţii pentru calcularea indicatorilor economico- financiari ai organizaţiei; stau la baza determinării nivelului producţiei şi a preţului de vânzare; exprimă baza de referinţă pentru stabilirea conţinutului contractelor de aprovizionare şi desfacere; asigură informaţii privind identificarea acţiunilor necesare eficientizării activităţii organizaţiei; sunt elemente de informare pentru conducerea organizaţiei şi stau la baza fundamentării unor decizii privind evoluţia organizaţiei.

Costul total al unei unități a fost: - pe scaune - ,45 ruble. Costul total al vânzărilor în ianuarie a fost: - pe scaune - 55 ,5 ruble. Prezența unui sistem de contabilitate eficient la întreprindere, care face posibilă trasarea clară a relației dintre activitățile departamentelor și diviziilor și indicatorii de costuri, precum și costurile, este cheia funcționării sale cu succes. Toate întreprinderile au probleme similare în funcționarea sistemului de stabilire a costurilor.

Conceptul general al costului

Formarea costului planificat Costul de producție este numit echivalent monetar costurile organizației pentru procesul de fabricație a produselor și vânzarea exemplu de calcul al costului opțiunii. Sarcinile de formare a acestui parametru și analiza acestuia sunt parte integrantă producția și logistica bloc de sarcini și sunt îndeplinite în mod tradițional de către angajații departamentului de planificare și economic PEO.

Tabelul de lucru al specialistului în formarea costurilor arată astfel. Estimările de cost pentru companie sunt funcția principală a formării planificate a costurilor. Evident, pentru calcularea corectă a estimărilor costurilor planificate, economistul trebuie să completeze prețurile tuturor materialelor și componentelor utilizate pentru lansarea fiecărui produs.

Ce este costul planificat? Cost planificat este format din următoarele etape: Stabilirea ratei de consum a forței de muncă și a materialelor a resurselor; Calculul sumei planificate a costurilor directe; Determinarea valorii costurilor indirecte în conformitate cu metoda specificată de distribuire a acestora; Analiza costurilor pentru conformitatea acestora cu calculul și costurile exemplu de calcul al costului opțiunii producție estimate.

De fapt costul de producție planificat reprezintă costurile financiare ale organizației care vizează deservirea costurilor de producție și vânzare a produselor. Planificarea costurilor de producție este reglementată regulideoarece echivalentul monetar al acestui concept este strâns legat de sistemul fiscal stat. Este egal cu prețul mediu anual estimat stabilit pentru perioada de planificare. Dacă o întreprindere produce un singur tip de produs, costul pe unitate de producție este un indicator care determină nivelul costului planificat, precum și dinamica costurilor de producție pentru un tip de produs.

Planificat costuri desfășurate ținând cont de aceleași reguli pentru toate organizațiile și companiile. Una dintre reguli generale - includând în calcul numai acele costuri care sunt direct legate de producția de produse. Includeți în calcul costurile menținerii procesului de producție sau rezolvării oricăror nevoi de producție și interne ale organizației.

Un alt factor ținând cont de care planificat anual costuri, este un indicator al volumului de produse produse, precum și al costului planificat al anumitor tipuri de produse. În perioada de raportare, produsele finite pot fi primite și expediate la prețurile stabilite. În acest caz, costurile de producție sunt contabilizate în mod obișnuit, adică pe baza datelor documente primare.

Conceptul costului de producție planificat este una dintre componente cost integral produse împreună cu costurile generale. Calculul costului planificat realizat în două moduri: Conform normelor empirice ale costurilor luate pe unitate de producție; Pe baza informațiilor reale despre costul luat pentru perioada de raportare trecută.

Tipuri și tipuri de costuri

Ratele de consum pentru producția unei unități de producție sunt determinate de costul total al întregului volum de produse produse. Costul stabil și valoarea costurilor directe sunt calculate utilizând o formulă în care rata costurilor pe unitate de producție este înmulțită cu producția planificată.

Stabilitatea situației economice la întreprindere vă permite să stabiliți cu precizie cum se calculează costul de producție planificat Dacă situația la întreprindere nu este stabilă, calculul se face luând în considerare estimarea actuală a costului costurilor directe de producție, precum și prețul curent de vânzare al produselor, ținând cont de rata inflației. În acest caz, cererea consumatorilor este importantă, ceea ce afectează prețul produselor.

Calculul costului de producție planificat trebuie să rezolve probleme precum: Analiza indicatorilor costului activităților de producție exemplu de calcul al costului opțiunii departamentelor și atelierelor întreprinderii; Identificarea oportunităților de reducere a costului real al produselor în comparație cu perioada de raportare anterioară; Identificarea costurilor inexpediente și identificarea modalităților de eliminare a acestora; Determinarea profitabilității producției și a tipurilor de produse pe care le produce compania; Evaluarea impactului asupra indicatorilor de cost ai nivelului profitului și profitabilității costurilor exemplu de calcul al costului opțiunii asupra dezvoltării și implementării unei noi linii de producție; Creați o bază pentru stabilirea prețurilor cu amănuntul și cu ridicata pentru produse; Îmbunătățirea relațiilor economice și de decontare între atelierele de producție și departamentele întreprinderii.

Metode de planificare a costului de producție În acest scop sunt utilizate: O metodă bazată pe factori. Esența metodei este stabilirea influenței tehnice și factori economici privind costurile de producție care au avut loc în anul curent în comparație cu aceiași indicatori ai anului trecut. Vă permite să comparați indicatorii planului cu indicatori similari din anii precedenți, să evaluați dinamica și, de asemenea, să țineți cont de eficacitatea implementării măsurilor care vizează creșterea indicatorilor de producție.

Metoda estimată. Esența acestei abordări este compararea indicatorilor necesari pentru perioada de raportare în funcție de estimările disponibile.

Metoda de calcul. Vă permite să calculați costul de fabricație a unei unități de producție. Merită corelat doar anumite obiecte ale calculului folosind această metodă, adică comparând costul bunurilor sau serviciilor similare. Metoda normativă.

Evaluarea pentru vânzarea și eliberarea produselor se calculează pe baza actelor și standardelor. Metoda vă permite să stabiliți abateri de la norma acceptată, să stabiliți ce factori au condus la o abatere de la norma stabilită și să analizați cauzele acestora. Costul planificat al producției cum să faci 500 online mulți factori care trebuie luați în considerare. Este adesea efectuată nu de una, ci de mai multe dintre metodele enumerate.

Procedee de calculație a costurilor pe unitatea de produs

Acest proces necesită precizie, abilități analitice și diverse lucrări și documente electronice și estimări. Procesul de calcul poate dura mult timp de la personalul contabil, managerii sau departamentul de statistici al companiei. Costuri planificate de la Clobbi CLobbi oferă servicii software pentru calcularea costului de producție a produselor care vă permit să efectuați lucrări analitice și de calcul în companie.

Avantajele acestor servicii rezidă în ușurința funcționării, precum și în faptul că vă permit să desfășurați activități corecte de decontare și contabilitate, realizându-le într-un mod sistematic. Folosind serviciile de la Clobbi puteți: arbitraj forex trading costul de producție, concentrându-vă pe situația actuală a pieței; să aibă informații despre costul fiecărui produs, chiar și în stadiul lucrărilor în curs; revizuirea prețurilor produselor în funcție de situația actuală de pe piața de vânzări și de puterea de cumpărare a consumatorilor; determina valoarea costului bunurilor pe baza datelor primite de la departamentele tehnologilor si proiectantilor; Articolul prezintă diverse abordări pentru calcularea costului, formule, metode de clasificare a costurilor utilizate în calcul.

În plus, exemple de calcul al costului de producție pentru întreprindere producătoare. Din articol veți afla: În contabilitate include articolele prezentate în figură.

  1. Prețul costului în programul 1 cu Informații contabile Costul folosind o sarcină programată
  2. CECCAR REZUMAT În articolul de față ne propunem să prezentăm pașii care trebuie parcurși în cazul aplicării procedeului indicilor de echivalență calculația prin coeficienți de echivalențăprecum și pentru separarea cheltuielilor în cazul existenței producției cuplate.

Clasificarea costurilor Costurile companiei sunt grupate în funcție de diferite criterii - în funcție de sarcinile cu care se confruntă finanțatorii și conducerea companiei. Abordările privind clasificarea costurilor și semnele grupării acestora sunt stabilite în politica contabilă a companiei.

Prin includerecosturile pot fi împărțite în directe și indirecte. Liniile drepte pot fi exact și singura cale atribuit costului unui produs fabricat sau al altui obiect de calcul.

Completarea grupurilor Nomenclator pentru calculul costului de 1C

De regulă, acestea includ costurile materiilor prime și ale materialelor utilizate la fabricarea produselor, precum și costul salariilor pentru lucrătorii din producția principală. Acestea includ costurile generale de producție, generale și comerciale. Acestea sunt atribuite obiectului de calculare a costurilor prin distribuție în conformitate cu metodologia și baza de distribuție adoptate la întreprindere.

După relevanță pentru o soluție specificătoate costurile pot fi clasificate ca relevante și irelevante. Irelevante sunt costurile care nu depind de decizia luată. De exemplu, o întreprindere are o clădire.

Declarația săptămânii

Sunt luate în considerare două opțiuni pentru utilizarea sa: crearea unui atelier de cusut sau utilizarea acestuia ca depozit. În acest caz, costurile de întreținere a clădirii și utilităților vor fi irelevante, deoarece nu depind de decizia luată. Dimpotrivă, sunt relevante costurile asociate cu crearea unui atelier sau modernizarea spațiilor pentru a fi utilizate ca depozit. O astfel de clasificare este destul de rară - majoritatea întreprinderilor recunosc toate tipurile principale de costuri de producție ca fiind relevante și iau în considerare atunci când analizează costul produselor finite.

Tabelul 1.

Punctul 4 al datelor sursă Costuri neestimate Punctul 6 al datelor sursă Costuri generale de funcționare Punctul 5 din datele sursă Cost de producție de m. Conducte Suma punctelor ref. Costuri și cheltuieli de marketing Componentele costurilor - de ce depinde acest indicator După cum a devenit cunoscut, costul constă în costurile întreprinderii. Poate fi împărțit în diferite tipuri și clase.

Un exemplu de costuri fixe, variabile, directe și indirecte Cheltuieli Variabile Salariile inginerilor și tehnicienilor, amortizarea echipamentelor în unitățile de producție Salariul principalilor muncitori din producție, materii prime și aprovizionări, comision de vânzări, consum de energie electrică în producție Indirect Salariul conducerii și managerilor, salariul reprezentanților de vânzări, încălzire, amortizarea echipamentelor din departamentele auxiliare Electricitate pentru divizii de asistență, costuri de combustibil pentru departamentul de vânzare a vehiculelor Model Excel pentru calcularea costului Dacă trebuie să calculați costul direct de fabricație al produselor, utilizați un model de calcul gata făcut în Excel.

Vedeți cum să adaptați modelul la specificul companiei: creați cărți de referință, ajustați metodologia de atribuire a costurilor directe la costul primar. Metode de calculare a costurilor În practică, sunt utilizate diferite abordări pentru a forma costul. Aplicarea uneia sau altei abordări este determinată de caracteristicile procesului de producție, natura produselor, serviciile furnizate și alți factori.

Clasificarea metodelor contabile și a costurilor Prin integritatea includerii costurilor, costuri de producție complete și trunchiate. Cost integral Atunci când se utilizează metoda costurilor de absorbție, atât costurile variabile, cât și cele fixe sunt atribuite costului unitar.

Adică, toate costurile legate de procesele de producție intră în costul de producție acestea sunt conturile 20 și